top of page

Toate materialele postate (imagini, texte) sau materiale vandute (ghiduri, ebook-uri, fisiere in format pdf, cursuri video, inregistari video etc) sunt protejate de drepturile de autor ale autorului. Toate drepturile rezervate. Nici o parte a acestor materiale (atat versiuni initiale, cat si versiuni actualizate) NU poate fi reprodusa sau transmisa în orice formă sau cu orice mijloace, electronice sau mecanice, inclusiv fotocopiere, înregistrări sau alte metode de stocare a informațiilor, fără permisiunea prealabilă în scris a titularului drepturilor de autor.

 

Orice încălcare a acestor drepturi poate atrage sancțiuni legale și despăgubiri. Orice utilizare neautorizată a conținutului acestor materiale este interzisă și poate fi supusă acțiunilor si mijloacelor legale corespunzătoare.

Autorii acordă permisiunea exclusivă de a traduce sau reproduce conținutul acestui ebook/cărți în orice altă limbă sau format numai cu consimțământul lor scris.

Drepturi de Proprietate Intelectuală &
Drepturi de Traducere și Reproducere

bottom of page